خدمات حمایتی

تامین مالی بنگاههای تولیدی

حمایت از پایان نامه ها دانلود فایل جهت دانلود کلیک کنید تامین مالی بنگاههای تولیدی ...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/11/11
تامین مالی صنایع کوچک از طریق فرابورس

معرفی بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس ایران به عنوان دومین بورس اوراق بهادار رسمی کشور به منظور تسریع در فرایند پیاده سازی و تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/03/27
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در آذر ماه سال 1383 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و اساسنامه آن در سال 1384 توسط هیأت محترم وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع و م...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/03/25
دفتر توسعه بازار و امور بین الملل

در راستای ارتقا صادرات و افزایش دانش تولید کنندگان می‌بایست از پتانسیل‌های موجود در کشور بهره برد. دفتر توسعه بازار برآن است با بکارگیری این پتانسیل‌ها مسیر ورود به بازارهای داخل و خارج از کشور را ش...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/02/21
فن بازار

«طرحی نو در تبادل ایده و سرمایه» امروزه اهمیت تعامل میان صنعت و دانشگاه برای تجاریسازی یافته های پژوهشی در راستای تأمین نیازهای علمی و فناوری کشور و کاهش وابستگی به خارج بر کسی پوشیده نیست. یکی از سا...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/03/01
مرکزخدمات فناوری وکسب وکار

مرکزخدمات فناوری وکسب وکار کشورهای درحال توسعه طی دهه گذشته توجه زیادی نسبت به ارائه خدمات کسب وکارنموده اند.به این لحاظ،ایجاد مراکز خدمات فناوری وکسب وکاردر شهرک های فناوری ویا شهرکهای بزرگ تکمیل شد...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/02/21
شهرک فناوری اصفهان

معرفی شهرک:  شهرک فناوری اصفهان شهرکی صنعتی است مصوب هیات محترم وزیران (طرح ملی شماره 40301010مصوب 1378) در 39 کیلومتری شمال شهر اصفهان که ضمن فراهم آوری زیر ساخت  مناسب برای استقرار واحدها...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/02/21
دوره‌های آموزشی

یکی از برنامه های حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء آگاهی،دانش و مهارت نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی می باشد که محدوده برنامه های آموزشی، صنایع داخل شهرکهای صنعت...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/11/11
خوشه های کسب وکار

بر اساس مطالعات انجام شده تعداد 388 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است که از این تعداد 74 خوشه به بهره برداری رسیده است.  در استان اصفهان 65 خوشه کسب و کار شناسایی شده که از این تعداد 8 خوشه صنعتی (ط...

نویسنده: صانعی تاریخ: 1395/02/21
صفحه 1 از 1