اخبار و رویدادها

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در کارگروه منطقه شرق استان تاکید کرد: ضرورت عزم ویژه برای توسعه صنعتی شرق استان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در کارگروه منطقه شرق استان تاکید کرد: ضرورت عزم ویژه برای توسعه صنعتی شرق استان   مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نشست کارگروه منطقه شرق، ب...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/28
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکید کرد: ضرورت پیشگامی شهرکهای صنعتی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکید کرد: ضرورت پیشگامی شهرکهای صنعتی  در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در مراسم روز درختکاری که با حضور مدیر...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/28
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان عنوان کرد: اصفهان؛ الگوی موفق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فراصنعتی کشور

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان عنوان کرد: اصفهان؛ الگوی موفق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فراصنعتی کشور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نشست فعالان اقتصادی، مدیران شرکت شهرکهای ص...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/28
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با حضور در شهرک فناوری اصفهان عنوان کرد: ایجاد اکوسیستم های کارآفرینی ، ضرورت توسعه اقتصادی کشور

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  با حضور در شهرک فناوری اصفهان عنوان کرد: ایجاد اکوسیستم های کارآفرینی ، ضرورت توسعه اقتصادی کشور معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و ش...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/24
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، یکی از پیش شرط های رشد اقتصادی کشور

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکید کرد:    بهبود فضای کسب و کار، یکی از پیش شرط های رشد اقتصادی کشور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، بهبود فضای کسب و کار را یکی از پی...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/23
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مطرح کرد: توسعه متوازن و تمرکز زدایی ، مهمترین گام تحقق توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مطرح کرد:    توسعه متوازن و تمرکز زدایی ، مهمترین گام تحقق توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، در دیدار با شه...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/23
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در جمع بانوان کارآفرین عنوان کرد: نسل چهارم صنعت، بستر بی نظیر اشتغال بانوان توانمند

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در جمع بانوان کارآفرین عنوان کرد: نسل چهارم صنعت، بستر بی نظیر اشتغال بانوان توانمند مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در جمع بانوان کارآفرین این است...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/18
آغاز رسمی توسعه خوشه محصولات لبنی گلپایگان

آغاز رسمی توسعه خوشه محصولات لبنی گلپایگان در نشستی که با حضور معاون، مدیران و کارشناسان شرکت شهرک‌های اصفهان، رییس و مدیران ادارات صنعت و معدن و تجارت شهرستان گلپایگان، معاونین و کارشناسان فرمانداری...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/18
گسترش همکاری های شرکت شهرکهای صنعتی وسازمان فنی حرفه ای استان اصفهان در تامین نیروی کار ماهر برای صنایع

گسترش همکاری های شرکت شهرکهای صنعتی وسازمان فنی حرفه ای استان اصفهان در تامین نیروی کار ماهر برای صنایع مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نشست با مدیرکل  و کارشناسان سازمان فنی و حر...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/07
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان عنوان کرد: شهرک فناوری اصفهان، بستر ساز توسعه فراصنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان عنوان کرد: شهرک فناوری اصفهان، بستر ساز توسعه فراصنعتی استان نشست آشنایی و تعامل دانشگاه های آزاد اسلامی استان با امکانات و پتانسیل های شرکت شهرکهای صنعتی ...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1395/12/02
صفحه 1 از 8 صفحه بعد